API Store - OAuth2-Sandbox

v1

15/Apr/2024 13:08:48 PM CEST

PUBLISHED

SANDBOX KB IDP Authorization API

Notice

You require a testing certificate and an access token to try the API. Please create and verify your account and contact us on api@kb.cz to receive a testing certificate. You can generate an access token in Applications menu.

Warning!

The selected application does not have an access token for the selected environment. Please go to the subscription page and generate an access token first.

Authorization : Bearer
Name Summary
Popis registrace do Sandboxu a práce s ním Příručka pro třetí stranu s postupem pro získání přístupu do Sandbox přes konzoli na API portálu a pro práci se Sandboxem. Download
Dokumentace Sandboxu pro získání access a revoke tokenů pro API PSD2 přes konzoli API portálu služba OAUTH2 Sandbox umožňuje třetím stranám vyzkoušení služby (mock) OAUTH2 pro vyzkoušení služby práci s tokeny. Download
Description of Sandbox registration Third party guide how to get access to Sandbox via console on the API portal and how to use Sandbox. Download
Sandbox API guide for OAUTH2 Sandbox allows third parties to test (mock) the OAUTH2 service to test the token service. Download
Download client-side SDKs for this API.