API Store - CISP-Sandbox

v1

10/Dec/2019 13:06:43 PM CET

PUBLISHED

This is KB REST API supposed to be used by CISP (Card Issuing Service Provider) to check the client's account balance (whether specific amount of money is available on client's account)

Notice

You require a testing certificate and an access token to try the API. Please create and verify your account and contact us on api@kb.cz to receive a testing certificate. You can generate an access token in Applications menu.

Warning!

The selected application does not have an access token for the selected environment. Please go to the subscription page and generate an access token first.

Authorization : Bearer
Name Summary
Popis registrace do Sandboxu a práce s ním Příručka pro třetí stranu s postupem pro získání přístupu do Sandbox přes konzoli na API portálu a pro práci se Sandboxem. Download
Dokumentace Sandbox API pro volání služby ověření dostatku prostředků CIS Sandbox umožňuje třetím stranám vyzkoušení služby (mock) pro získávání odpovědi na ověření dostatku prostředků na konkrétním platebním účtu klienta Komerční banky. Download
Description of Sandbox registration Third party guide how to get access to Sandbox via console on the API portal and how to use Sandbox. Download
Sandbox API guide for CISP Sandbox allows third parties to test (mock) the service to obtain a response and verify sufficient funds on a specific client´s payment account. Download
Download client-side SDKs for this API.